Kumpulan Tugas IPA

Cara Kerja Jantung Singkat dan Lengkap

Cara Kerja Jantung - Jantung letaknya di dalam rongga dada yang dilindungi oleh rongga mediastinum. Berat jantung mantisia berkisar 255 gram untuk laki-laki dan 340 gram untuk perempuan. Fungsi utama jantung ialah menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia memiliki empat ruang, yang terdiri dari dua serambi (atriuni),yaitu serambi kanan dan serambi kiri dan dua (ventrikel), yaitu bilik kanan dan bilik kiri.

Fungsi serambi merupakan tempat masuknya darah dari pembuluh balik (vena). Katup yang menghubungkan antara serambi kanan dan serambi kiri disebut katup vulvula bikuspidalis yang terletak pada jetus. Fungsi bilik ialah untuk memompa darah dari jantung. Katup yang menghubungkan antara bilik kanan dan bilik kiri disebut valvula trikuspidalis. Katup-katup tersebut diperkuat oleh korda tendinae. Fungsi katup-katup tersebut ialah untuk menjaga agar darah dari bilik tidak kembali ke serambi. Katup yang terdapat pada pangkal aorta dan pangkal arteri pulmonalis (pembuluh nadi paru-paru) disebut valvula serndunaris yang berbentuk bulan sabit. Katup ini berfungsi untuk menjaga agar darah tidak kembali ke jantung.

Detak jantung manusia berdetak sekitar 100.000 kali/hari, dan diatur oleh peacemaker. Peacemaker/pacu jantung terletak pada serambi kanan, dan bertugas mengirimkan informasi elektronik ke otot jantung untuk berkontraksi. Selain memberikan informasi ke jantung, peacemaker menerima informasi dari otak. Tiga lapisan yang menyusun jantung ialah sebagai berikut:
  1. Perikardium ialah lapisan terluar jantung yang merupakan membran yang membungkus jantung. Di dalamnya berisi cairan pericardium. Cairan ini berfungsi untuk m gesekan saat berdenyut. 
  2. Miokardium ialah lapisan otot jantung yang berfungsi untuk berkontraksi jantung berdetak selamanya. 
  3. Endokardium ialah lapisan dalam yang berupa selaput yang membatasi ruang jantung 
Sistem saraf yang mengendalikan sistem kerja jantung diatur oleh sistem saraf tak sadar dalam miokardium. Ada tiga jenis sistem saraf yang mengendalikan kerja jantung a.simpul yang terdapat pada dinding serambi di antara vena masuk ke serambi kanan disebut sistem Keith-Flack (nodus sino aurikularis).
  1. Simpul yang berada pada sekat serambi dengan bilik disebut simpul Tawara (nodus atrioventrikularis). 
  2. Saraf yang berada di sekat antara bilik jantung disebut berkas His. 
Setiap ruang jantung akan mengendur ketika jantung berdenyut. Akibatnya ruangan jantung akan terisi darah (diastole). Darah akan dipompa keluar ketika jantung berkontraksi serambi kanan dan serambi kiri akan relaksasi dan berkontraksi secara bersamaan. Bilik kanan dan bilik kiri juga akan berkontraksi dan relaksasi secara bersamaan.

Darah dari paru-paru yang masuk ke jantung melalui pembuluh balik paru-paru (pulmonal) yang kaya oksigen masuk ke serambi kiri. Darah akan masuk kedalam bilik kiri melalui katup mitrat ketika serambi kiri ini berkontraksi. Katup mitral ini akan menutup jika bilik kiri berkontraksi, dan katup aorta akan terbuka. Selanjutnya darah yang kaya oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh.

Cara Kerja Jantung

Darah kotor yang kaya karbondinksida akan masuk ke seraimbi kanan dari seluruh tubuh melalui vena kava (vena terbesar). Darah dari serambi kanan selanjutnya akan didorong, masuk ke bilik kanan. Melalui katup pulmoner, darah akan mengalir dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis untuk dibawa paru-paru. Melalui pembuluh yang sangat kecil, darah akan mengalir mengelilingi kantong udara di paru-paru untuk menyerap oksigen dan melepaskan karbondioksida.

Darah yang kaya oksigen akan mengalir ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Sirkulasi pulmoner merupakan peredaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru dan serambi kiri. Dari serambi kiri, darah selanjutnya akan masuk ke bilik kiri untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta.

Darah dalam tubuh manusia diedarkan melalui pembuluh darah sehingga peredaran manusia disebut juga peredaran darah tertutup. Peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda, sebab setiap kali siklus, darah mengalir melalui jantung sebanyak dua kali. Peredaran darah ganda terdiri dari:
  • Peredaran darah besar (sistem sirkulatoria magna) merupakan peredaran darah yang mengalir dari biliki kiri jantung menuju ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung masuk serambi kanan.
  • Peredaran darah kecil (sistem sirkulatori parva) merupakan darah yang mengalir dari bilik kanan jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung melalui serambi kiri. 
Facebook Twitter Google+